Markkinointikielto

Kiitos ilmoituksesta!

Tietosuoja

Käytämme asiakkaiden antamia henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakas voi poistaa yhteystietonsa milloin tahansa tällä sivulla tai  lähettämällä sähköpostin tai tekstiviestin.

Sivuilla on käytössä Google-kävijäseurantateknologia asiakaskäyttäytymistietojen keräämiseksi markkinointia ja palvelun optimointia varten. Tietojen avulla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä eikä käyttäjätietoja.

Palvelua koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki 523/1999, 10§ ja 24§)

 

Rekisterinpitäjä Kiinteistöpalvelu Teknikot / Shoppy World Oy Y-2650128-4, Ollilankuja 8, 05720 Hyvinkää

jp@teknikot.com, 0400-727837.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Käsittelyn tarkoituksena on vastaanottaa sekä tarvittaessa tallentaa myöhempää käyttöä varten sähköiset yhteydenotot verkkopalvelusta seä myyntirekisterimme. Henkilötietojen käsittelyn peruskäyttötarkoituksia ovat tilausten käsittely ja arkistointi, kanta-asiakashallinta sekä muu asiakasyhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely.

 

Rekisterin tietosisältö: Käytössä oleva rekisteriversio sisältää henkilötiedot, jotka on saatu myynnin yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. Emme säilytä rekisterissä tarpeettomia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet: Hakijan henkilötiedot perustuvat myyntitilanteessa hankittuihin  tietoihin tai jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset Emme luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, vaan niitä käsitellään ainoastaan Shoppy World Oy:n myynnissä, tuotannossa sekä hallinnossa.

 

Rekisterinsuojauksen periaatteet: Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

Tarkastusoikeus Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi. Kieltoilmoitus tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.