Markkinointikielto

Tietosuoja

Käytämme asiakkaiden antamia henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakas voi poistaa yhteystietonsa milloin tahansa tällä sivulla tai  lähettämällä sähköpostin tai tekstiviestin.

Sivuilla on käytössä Google-kävijäseurantateknologia asiakaskäyttäytymistietojen keräämiseksi markkinointia ja palvelun optimointia varten. Tietojen avulla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä eikä käyttäjätietoja.

Palvelua koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki 523/1999, 10§ ja 24§)

 

Rekisterinpitäjä Kiinteistöpalvelu Teknikot / Shoppy World Oy Y-2650128-4, Ollilankuja 8, 05720 Hyvinkää

jp@teknikot.com, 0400-727837.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Käsittelyn tarkoituksena on vastaanottaa sekä tarvittaessa tallentaa myöhempää käyttöä varten sähköiset yhteydenotot verkkopalvelusta seä myyntirekisterimme. Henkilötietojen käsittelyn peruskäyttötarkoituksia ovat tilausten käsittely ja arkistointi, kanta-asiakashallinta sekä muu asiakasyhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely.

 

Rekisterin tietosisältö: Käytössä oleva rekisteriversio sisältää henkilötiedot, jotka on saatu myynnin yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. Emme säilytä rekisterissä tarpeettomia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet: Hakijan henkilötiedot perustuvat myyntitilanteessa hankittuihin  tietoihin tai jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset Emme luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, vaan niitä käsitellään ainoastaan Shoppy World Oy:n myynnissä, tuotannossa sekä hallinnossa.

 

Rekisterinsuojauksen periaatteet: Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

Tarkastusoikeus Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi. Kieltoilmoitus tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.