Sertifioitua laatua

ISÄNNÖINTIÄ

Hallitustyöskentelyä ja toiminnantarkastuksia

Teknistä Isännöintiä

Isännöinnin työtavat muuttuvat koko ajan, kaikki eivät pysy perässä, mutta me pysymme, vaikka maailma ympärillä digitalisoituu kovaa vauhtia. Me tiedämme, että ensiluokkaiselle palveluasenteelle ja viimeisimmän digitaalisen teknologian tarjoamalle tehokkuudelle on isännöintialalla suuri tarve, ja juuri näitä me tarjoamme. 

Taloyhtiöt ovat usein riitaisia, viestintä ei toimi ja se onkin usein riitojen alkusyy. Uskomme siihen, että kun ammattilaiset toimivat, kommunikointi on kunnossa ja kaikenlainen suhmurointi saadaan kuriin, niin kaikkien asukkaiden on hyvä elää omassa yhteisössään.

Ensiluokkainen palvelu ja luottamuksen luominen on toimintamme perusarvoja. Hinnoittelussa olemme joustavia. Hyödynnämme viimeisintä teknologiaa ja tarvittaessa tekoälyä. Näin asiakaspalvelijoillemme eli isännöitsijöillä jää aikaa tärkeimpään eli asiakaspalveluun.

 

Palveluverkostomme kautta pystymme sujuvasti yhdistämään Isännöinnin, teknisen isännöinnin tai hallitustyöskentelyn ja toiminnantarkastukset juridiikan ja Isännöinnin tai hallitustyöskentelyn  eettiset ohjeet huomioiden.

 

Me olemme eturintamassa isännöintityön uudistamisessa.

Minimal Office

HALLITUSTYÖ

Hallitusammattilaisiltamme löytyy vuosien kokemus sekä HHJ-tutkinnot. Kuulumme myös Kiinteistöalan hallitusammattilaisiin AKHA ry:n.

-----

Hallituksen velvollisuutena on valvoa isännöitsijän toimintaa. Hallitus voi halutessaan ottaa ratkaistavaksi juoksevaan hallintoon kuuluvia erityiskysymyksiä, kunhan juokseva hallinto pääosin kuitenkin säilyy isännöitsijän hoidossa. Toisaalta hallitus voi myös antaa monia tehtäviään – soveltuvin osin jopa laissa sille määrättyjä erityistehtäviä – isännöitsijän hoidettavaksi, mutta ei kuitenkaan voi siirtää tehtäviään kokonaisuudessaan isännöitsijälle.

Data on a Touch Pad

TOIMINNAN-TARKASTUKSET

Kauttamme löytyy niin kokeneita toiminnantarkastajia kuin riippumattomia tilintarkastajiakin.

-----

Taloyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa eikä yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestystä muuttamalla voivat pienet taloyhtiöt luopua toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan valinnasta.

Glass Buildings

Kunnossapidon vastuunjako

Kiinteistöalan Kustannus Oy julkaisee asunto-osakeyhtiölain mukaista vastuujakotaulukkoa yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuun jakautumisesta.   Vastuuisännöitsijä antaa tarpeen mukaan selvennyksen vastuunjaosta ja täydellinen vastuunjakotaulukko on maksullinen.   Useat taloyhtiöt ovat sen osakkeenomistajilleen jakaneet.

Osakkaiden omat muutostyöt

Osakkaan tulee kirjallisesti hakea taloyhtiöltä lupa huoneistossa tehtäville remonteille. Selvitykset toimitetaan isännöitsijälle. Isännöitsijä huolehtii siitä, että tarvittavat päätökset taloyhtiön puolella syntyvät kohtuullisessa ajassa ja remontista ilmoitetaan muille osakkeenomistajille, silloin jos se vaikuttaa muiden huoneistojen käyttöön.

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset tulee tehdä taloyhtiönne käytännön mukaan isännöintitoimistolle. Näin tulee myös tarkistettua onko kunnossapitotehtävä taloyhtiön vai osakkeenomistajan vastuulle kuuluva. 

Asunto-osakeyhtiölaki turvaa osakkeenomistajien oikeudet. Yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä!

Eettiset ohjeemme:

Isännöintimme...

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti

 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi

 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi

 • toimii tasapuolisesti

 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti

 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja

 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet

 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja

 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa

 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit

 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä

 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta

 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti

 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan

 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

 

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.